Her odaya uygulanabilen bireysel ısı geri kazanım cihazları, konfor sıcaklığında taze hava sağlarken tüm ısı geri kazanım üniteleri ile toplam ısı kaybını da etkili bir şekilde azaltır.